24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό επιλέγεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με τον πιο αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις αυτής της υπηρεσίας.

Η οξυδέρκεια και η παρατηρητικότητα είναι δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια με βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού μας και τα οποία εγγυώνται την απόδοση τους στο δύσκολο καθήκον της φύλαξης.

Επίσης απαιτούνται όλα τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία τους : πλήρες βιογραφικό & συστάσεις.

 Απαραίτητη προϋπόθεση των υποψήφιων να έχουν την απαιτουμένη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δείτε Ακόμα

Back to Top