24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Εκπαίδευση Προσωπικού

Εκπαίδευση Προσωπικού

Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά για ικανό χρονικό διάστημα προτού του ανατεθεί η ανάληψη υπηρεσίας έτσι ώστε να ενεργεί σαν προσωπικό ασφαλείας .

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποβλέπει κυρίως στο να καταστήσει τους φύλακες ικανούς και αποτελεσματικούς στην πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών , καταστάσεων , συμβάντων και δευτερευόντως στην καταστολή .

Οι φύλακες μας καθώς και τα στελέχη της εταιρίας παρακολουθούν περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα από έμπειρα στελέχη της εταιρίας και από εξωτερικούς συνεργάτες σε ειδικευμένα θέματα .

Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερο τμήμα εκπαίδευσης το οποίο εξετάζει και επεξεργάζεται τις ιδιόρρυθμες συνθήκες κάθε φύλαξης ξεχωριστά .

Δείτε Ακόμα

Back to Top