24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Εξοπλισμός

Παρεχόμενος εξοπλισμός.

Το προσωπικό της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. κατά τον χρόνο εργασίας του είναι ένστολο με τα διακριτικά της εταιρίας και φέρει τον βασικό εξοπλισμό που η εταιρία παρέχει για τον σκοπό αυτό .

Σε κάθε θέση υπηρεσιών φύλαξης της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. διατίθεται : 

1) Φάκελος κανονισμών υπηρεσίας ( με τις πάγιες οδηγίες )

2) Κανονισμός ασφάλειας

3) Ειδικές οδηγίες

4) Διάφορα βιβλία που τηρούνται από το προσωπικό ( συμβάντων - εισερχόμενων -
    εξερχόμενων - επισκεπτών - αναφορών κλπ. )

5) Φακός

6) Πρόσθετος εξοπλισμός ( για κάλυψη ειδικών αναγκών)

Back to Top