24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Εναρμόνιση και λειτουργεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ελληνική αστυνομία & Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας

Η Υδρόγειος Security εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων, προσώπων ,συναυλίες , δεξιώσεις  και περιπολίες - PATROL . Λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου 2518/97 για τις εταιρείες φύλαξης έχοντας και την αντίστοιχη υπ. αριθμό 3015/39/60/734-κθ' άδεια από την Ελληνική Αστυνομία .

Περισσότερα

ISO 9001: 2008

Η Υδρόγειος Security βρίσκεται στο τελικό στάδιο πιστοποίησης για τις υπηρεσίες της βάσει του πρότυπου ISO 9001:2008 . ( QMSCERT Inspection - Certification ISO 9001:2008 )

Περισσότερα

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη της συμβαλλόμενης εταιρίας έναντι των πελατών της ή τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ( θάνατο - τραυματισμό και υλικές ζημιές ) που θα προξενηθούν σ΄ αυτούς ( κτιριακά συγκροτήματα, εγκαταστάσεις, προσωπικό, επισκέπτες ή οποιοδήποτε τρίτο ) και θα οφείλονται σε άδικες πράξεις ή παραλήψεις της συμβαλλόμενης εταιρίας ή των φυλάκων - υπαλλήλων της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ της συμβαλλόμενης εταιρίας και των πελατών της .

Περισσότερα
Back to Top