24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το προσωπικό επιλέγεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με τον πιο αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις αυτής της υπηρεσίας.

Η οξυδέρκεια και η παρατηρητικότητα είναι δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια με βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού μας και τα οποία εγγυώνται την απόδοση τους στο δύσκολο καθήκον της φύλαξης.

Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το προσωπικό της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. κατά τον χρόνο εργασίας του είναι ένστολο με τα διακριτικά της εταιρίας και φέρει τον βασικό εξοπλισμό που η εταιρία παρέχει για τον σκοπό αυτό .

Έλεγχος Υπηρεσιών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρία διαθέτει έναν αρχιφύλακα επικεφαλή ομάδος φυλάκων στον οποίον ανατίθεται ο συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο τρόπος, το είδος του ελέγχου , η συχνότητα και ο βαθμός αυστηρότητας, εξαρτώνται από διαφόρους γενικούς και ειδικούς παράγοντες, που συνδέονται με το επιθεωρούμενο πρόσωπο, με τις τοπικές και χρονικές συνθήκες καθώς και με τον εξειδικευμένο χαρακτήρα του φυλασσόμενου στόχου.

Ιστορικό

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ε.Π.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας που ιδρύθηκε το έτος 2001 από μια ομάδα τριών ατόμων οι οποίοι έχουν μια μακροχρόνια ενεργή παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Η δραστηριοποίηση τους στο χώρο αυτό και οι εμπειρίες που έχουν αποκομίσει τους ώθησαν να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό πιστεύοντας ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις και στον μεγάλο ανταγωνισμό της αγοράς.

Τομείς Δραστηριότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς

1 ) Της φυσικής ασφάλειας
2 ) Της ηλεκτρονικής ασφάλειας

Στον τομέα της φυσικής ασφάλειας παρέχει υπηρεσίες φύλαξης όλες τις ημέρες του χρόνου ανεξαρτήτως εργάσιμων η μη σε επιχειρήσεις , εργοστάσια , οργανισμούς , ξενοδοχεία , σχολεία , οικίες αεροδρόμια κ.λ.π. και διαφόρων εκδηλώσεων ( αθλητικών , εκπολιτιστικών , κοινωνικών κ.λ.π. ).

Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά για ικανό χρονικό διάστημα προτού του ανατεθεί η ανάληψη υπηρεσίας έτσι ώστε να ενεργεί σαν προσωπικό ασφαλείας .

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποβλέπει κυρίως στο να καταστήσει τους φύλακες ικανούς και αποτελεσματικούς στην πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών , καταστάσεων , συμβάντων και δευτερευόντως στην καταστολή .

Back to Top